Rigácsi Evangélikus Leányegyház
 
1%

 
Menü
Rigácsi Evangélikus Leányegyház
Adományok
Gyors hírek
Ökumenikus imahét - 2005.
Ökumenikus imahét - 2006.
Ökumenikus imahét - 2007.
Alapítvány
Szolgálatok
Szupplikáció
Tanévnyitó istentisztelet - 2005.
Tanévnyitó istentisztelet - 2006.
Rigács története
Templom-renoválás
Archivum
 

Köszöntöm
az Olvasót!

A **Rigácsi Evangélikus Leányegyház** az évszázadok során ide-oda vetődött egyik egyházmegyéből a másikba, egyik anyagyülekezettől a másikig.

A gyülekezet története itt olvasható el.

Lelkészei:
- Sikos Gyula (-)
- Bókkon Lajos (-)
- Blatniczky János (-)
- Szabó Vilmos Béla (-1978)
- Jankovits Béla (1979-1981)
- Győr Sándor (1982-1992)
- Vető István (1993-)

Rigács jelenleg (egyházigazgatásilag) a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyéhez tartozó *Kerta-Veszprémgalsai Egyházközség* része.

A szolgálatok elosztása során viszont a kertai részt *Nagyalásony*, a veszprémgalsai részt *Somlószőlős* látja el.

Rigács, Zalameggyes és a környező falvak lelkigondozására a Vasi Egyházmegyéből *Vető István* "alsósági":http://www.lutheran.hu/z/honlapok/alsosag lelkészt kérték fel, aki (évről-évre meghosszabbított) helyettes lelkészi megbízást kapott Ittzés János püspöktől.

Munkássága mindezidáig a folyamatosan öregedő falu evangélikusságának lelkigondozására, a havonkénti istentiszteletek megtartására, valamint a temetési szolgálatok elvégzésére szorítkozott.

Reményteli alkalmakra ritkán kerül sor.

"Keresztelések":http://www.lutheran.hu/z/honlapok/rigacs/szolg/01

"Konfirmációi ünnepek":http://www.lutheran.hu/z/honlapok/rigacs/szolg/02

"Esketés":http://www.lutheran.hu/z/honlapok/rigacs/szolg/03

_A 2006. esztendő új lehetőségeket hozott a kicsiny gyülekezet számára._

Elkezdődött a több, mint 200 éves templom teljes felújítása.

Az "első ütem":http://www.lutheran.hu/z/honlapok/rigacs/trenova záróakkordjaként vendégünk volt **Ördög Endre**, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese, aki igehirdetéssel szolgált.

Ez alkalommal nyitottuk meg a tanévet is. Ezért nagy öröm volt az ünneplő gyülekezetben köszönteni római katolikus testvéreinket, akik lelkészük, **Komáromi Ferenc** zalagyömörői plébános és **Könnyid Imre** kántor-hitoktató vezetésével vettek részt az ökumenikus istentiszteleten.

A hittanos gyermekek szolgálata színesítette együttlétünket, és kifejezésre juttatta reménységünket, hogy ez a falu - és annak mindkét egyházközsége - tovább él Isten dicsőségére.

Erről az ünnepünkről "képes tudósítás":http://www.lutheran.hu/z/honlapok/rigacs/tan06 készült.

Erős vár a mi Istenünk!

*Vető István* helyettes lelkész

"Aktuális hírek, információk":http://www.lutheran.hu/z/honlapok/rigacs/hirek


Legutóbbi frissítés: 2008.08.07

Kapcsolódó oldalak:

Ökumenikus imaalkalom
Első alkalommal került sor arra, hogy az ökumenikus imahét közös alkalmát 2005-ben Rigácson is megtartsák. A kölcsönös szándékból emlékezetes együttlét valósult meg, amelyről küldön tudósítás készült.

A Zalameggyesi Leányegyház honlapja
A rigácsi evangélikusokat mindig a zalameggyesiekkel együtt gondozták a környező anyagyülekezetek lelkészei, ezért e két kis közösség sorsa hosszú idő óta egybefonódott. A néhány főt számláló zalameggyesi evangélikusság - dacára a reménytelen fogyásnak - továbbra is őrzi hagyományait, gondozza templomát és lelki örökségét.

Napiige
Jól láthatja utaimat Isten, és számontarthatja minden lépésemet. (Jób 31,4)
 
Képek

Elkészült a templom

A felújított templom

Aktuális
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster